तेज किराती (नाछिरिङ राई)

इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा आवद्ध तेज किराती (नाछिरिङ राई) आादिवासी जनजातिको विषयमा लेख्नुहुन्छ ।