तेज नाछिरिङ

इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा आवद्ध तेज नाछिरिङ आादिवासी जनजातिको विषयमा लेख्नुहुन्छ ।