चोमोलुङ्वा तामाङ

चोमोलुङ्वा तामाङ पशिक्षार्थी पत्रकार हुनुहुन्छ । हाल ईन्डिजिनियस टेलिभिजनमा आवद्ध रहुनभएको छ ।