अमृता थेवे

थेवे अधिवक्ताको साथै अदिवासी जनजाति महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।